Công nghệTài nguyên

Chia sẻ 150 tài khoản CHATGPT miễn phí

Chia sẻ tài khoản CHATGPT miễn phí, để các bạn có thể trải nghiệm và thực hành tìm hiểu. Cũng như ứng dụng vào công việc

Update thêm 600 tài khoản CHATGPT

Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1io2HiY4s8cDmdT6oyVfAWS9AuEKnltZJ/htmlview?fbclid=IwAR1sUvrRmBi3UiTxVdzXdU0ovpILR48KaPL_ylx79LD-TA2KVASGtyHeO8g

Giới thiệu cơ bản về CHATGPT

CHATGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó sử dụng mạng neural transformer để học cách tạo ra văn bản tự động.

Mô hình được huấn luyện trên hàng tỷ câu văn bản từ Internet và có thể sử dụng để tạo ra văn bản mới, trả lời câu hỏi và thực hiện các tác vụ ngôn ngữ khác.

CHATGPT có thể học được các kiến thức mới và cải thiện hiệu suất khi được huấn luyện trên dữ liệu mới. Nó cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng như tạo ra văn bản chatbot, tạo ra nội dung tự động và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

 tài khoản chatgpt

Hướng dẫn đăng ký sử dụng CHATGPT

Để sử dụng tài khoản CHATGPT miễn phí, bạn cần có một tài khoản trên OpenAI và một API key. Sau đó, bạn có thể sử dụng API của OpenAI để gọi CHATGPT trong ứng dụng của mình hoặc sử dụng trình duyệt Playground của OpenAI để thử nghiệm với mô hình.

Các bước để sử dụng CHATGPT trong ứng dụng của bạn bao gồm:

  1. Đăng ký tài khoản trên OpenAI và lấy API key.
  2. Sử dụng thư viện liên quan đến ngôn ngữ lập trình của bạn để gọi API của OpenAI và truyền vào dữ liệu đầu vào (ví dụ, câu hỏi hoặc context).
  3. Nhận và xử lý kết quả trả về từ API (ví dụ, trả lời tự động hoặc văn bản tự động).
  4. Sử dụng kết quả để thực hiện các tác vụ tiếp theo trong ứng dụng của bạn.

Lưu ý rằng sử dụng CHATGPT có thể tốn chi phí, vì vậy bạn cần xem xét mức độ sử dụng và chi phí của dịch vụ trước khi sử dụng.

UsernamePassword
1khietvidai@gmail.comkhietvidai
2thuythuvngpt@mail1s.cyouAnonymous@1234
3thantaigcv@mail1s.cyouAnonymous@1234
4thailongctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
5linhlungctv@mail1s.cyouAnonymous@1234
6huycanzui@mail10p.cyouAnonymous@1234
7thanhphozyu@mail1s.cyouAnonymous@1234
8thongociok@mail1s.cyouAnonymous@1234
9dongauni@mail1s.cyouAnonymous@1234
10huydaivn@mail1s.cyouAnonymous@1234
11khoidongtz@mail1s.cyouAnonymous@1234
12thanhphuocza@mail1s.cyouAnonymous@1234
13whrzienjkfihsex@triots.comiX%n6Mt6*
14xommjvaq@triots.com8oPe2hP@v
15ywbiporkcody@triots.comA^2PR4x8V
16czalfauwcdp@triots.comgK5Y9tB$4
17dkehovjzfbklwio@triots.comb$vTHN8Tg
18qruiobnjsqsuqdm@triots.comdh*5aGaeP
19hsgmhrwke@triots.comg5h@*UM5x
20thgdkhdxmiuddm@triots.com5%sdGAq*7
21qcsirbxjoicpcn@triots.com!cb8vTFha
22ravepkc@triots.com[#s498ypvW]
23movkhnmazdmjo@triots.comsR&dD64@n
24xzowvudjlobkr@triots.comQ*Mqp4zsD
25otqjqoqgayvvt@triots.comY@JnuBr9w
26zlbebkkt@triots.comT$N#m4QZH
27iiutlo@triots.comFGi@rDr86
28uwbdjcwze@triots.comh&bZ5@9PW
29fbuivbxalaiidd@triots.comy$EV5SmE2
30yikipwojz@triots.comZ*&NZen7V
31ulwbxzzwwagmhl@triots.comtoshiro123
32xrtqtyrxfwurrpg@triots.comtoshiro123
33tzaztjttcjsfqg@triots.comtoshiro123
34zukrkpbylwomyjx@triots.comtoshiro123
35iudsrzmej@triots.comtoshiro123
36iysabyxxln@triots.comNz74XY!eD
37chatgpt.xcoder2@gmail.com12345678
38chatgpt.xcoder1@gmail.com12345678
39dth_bkpro_2010@yahoo.comabc123456_
40hammiu2010@gmail.comabc123456_
41linhbkpro2010@gmail.comabc123456_
42zht0000002+w@gmail.comzzxx5589
43zht0000002+q@gmail.comhhiin789
44zht0000002+l@gmail.comhhtt1232
45openai@tego.globaletd*EJN_baw3wqe2urd
46chatgpt@tego.globaldme@xvr6KAR5zaw1yfw
47testchatgpt004@gmail.comdangky_saber
48testopenai003@gmail.comdangky_saber
49testchatgpt002@gmail.comdangky_saber
50testopenai001@gmail.comdangky_saber
51daubotq0123@gmail.comduyduy11
52locmaymo@gmail.comungholocnhe
53phamlocfreechatgpt@gmail.comungholocnhe
54khiethieuqua@gmail.comkhiethieuqua
55chatgpt2@maihuybao.devmaihuybao
56chatgpt3@maihuybao.devmaihuybao
57chatgpt4@maihuybao.devmaihuybao
58chatgpt5@maihuybao.devmaihuybao
59gouflex40@gmail.comdeployiadell22
60joseno2308@gmail.com*josejose*
61tarchis03@gmail.comadriamsfalconett
62m.smigielski2001@gmail.com01290705037PorcupineTree
63zeeshan223742@gmail.comshani.3244
64paolariverospy@gmail.comh1010103030
65mitzubob@gmail.comDalle12!
66iuly07raul05@gmail.comStefymihai2005?
67mihaialex2308@gmail.com23082011
68saulea.s@yahoo.comec%%HS5H?v3DhA&
69chngalvin30@gmail.comChng747822
70mofc1903@gmail.commofc0147
71danny.petrigal@gmail.comdannybobo2010
72sadettinsenol0606@gmail.comKAMUguv0
73lucianoparavati@hotmail.com48547689
74udaykumar.anil111@gmail.comuday@1RAGA
75cg16spyop@gmail.comJAIBGMIii11
76aryanh205@gmail.comaryanh13826
77abuzerceylann@gmail.com7TgYL6y$j.HtTb*
78yyedek19@gmail.comnWY62Kvn1999
79shabbaros346@gmail.comPhaser3100
80leewencoln.maina@students.jkuat.ac.keqwerty66ghi
81jorgedavidmorenoantonio@gmail.com5101959
82glennisagani88@gmail.comawesomedude
83elibustose@gmail.comIslapuna@2030
84nlado49@gmail.comquockhang3006
85nunyzale@teleg.eu20202020
86jenishtamang702@gmail.comJenish_Tam
87yanisbouzghi599@gmail.comwyqgot-pyjgyg-3bukSu
88italobulnes@gmail.comvirtualhn
89correo.aloe@gmail.cominternet4508
90Ahmedyassine2002@gmail.comAhMeD.10012002
91vinaycreation78@gmail.commafiakid247
92ha.n.s.ki.tk.it@gmail.comha.n.s.ki.tk.it
93evergreenmehak@gmail.com12345678
94lenzhenys@gmail.comE1s2a3m4s5m6dalle
95contact.essghaier@gmail.com852852Aa
96geecheneei@hotmail.com01012009gG
97seankanishov@gmail.comKxxi7x11!
98bartvador@duck.comKatelyn010*
99daniconchev@gmail.comdani_123
100nafizhossain321@gmail.comA,h9cnPEaC8.GE4
101amanda0410d@gmail.com!Sleep000well
102emiliocornejoxxx@gmail.comrag2312312313
103cornejoemilio092@gmail.comcyspack0312
104yimaztayfun007@gmail.com11111997
105matheobeucler@gmail.comMath2008?
106charles.roubiere@gmail.com777cccr81a
107koketsolekau86@gmail.comBonoloK2#
108ignamuma@gmail.comwaza12456
109sobowaodya@iubridge.com13579abcde24680
110leon.art.official@gmail.compqr34827620
111frankbaves@gmail.comDaniDiosaVosMugrosa
112raskal60hz@gmail.comraskal.exe
113rsparth2004@gmail.comParthleekha1
114rexxepico@gmail.comRomina.exe123
115luna22012001@gmail.comjustinenzunga1
116osmanbegovicevelin3@gmail.comzanimljivsajt
117babi49039@gmail.comBiaabdul764!?
118lazicuros17@gmail.comSlusalice154
119vavesoy581@24rumen.comayus1H@21
120sayed9041971@gmail.comShaoni118109#
121dyardler309@outlook.comAludyarxdr99
122aremama227@gmail.comFer3544@@#
123sanjidashrestta8989@gmail.comshrestta8986
124Jamalalserhan77@gmail.comJamal2006
125j365030@gmail.comJRuma@123
126j365030@gmail.comJuma@1992
127gonzalomontero980@gmail.comXDgonchiotaku88
128infotechjohncv@gmail.comopenai_GPT-3
129ronald9cz@gmail.comsistemas
130solsilvana@gmail.comcronos6832
131martirproducciones@gmail.comMARTIR681976
132daniel.gongora@udea.edu.coDanielgg28
133kavindakusal517@gmail.com123kusal
134hmezher336@gmail.comhadidalle2
135hmezher336@gmail.comHadidalle336
136vhspirit@gmail.comAlayli27
137nickstevenortiz@gmail.compinguino
13830ahmed3020@gmail.comm123456789E@
139kedubonheur2000@gmail.comjasminake123*
140claudiol.graciano@gmail.comLcg@84146516
141vihugo.qs@hotmail.com38898524
142fenix200620@gmail.comMiguel1593.
143gsykesb@gmail.comgenesisypascual
144itzmrshahab320@gmail.comMRshahab320..@@
145strawberrylazyparty@gmail.comjiongrz123
146sto4151@amdyes.asiaRthdnib5281867
147kdyowrlivgbjnp@metalunits.comHonda@342
148falocej134@hoxds.comHonda@23
149shahmeerhassan115@gmail.com54267890
150shahmeerhassan155@gmail.com54267890

admin

Với mong muốn mang lại niềm vui cho các bạn trong lúc lướt net, vuinet sẽ luôn cố gắng mang lại những nội dung hữu ích nhất, vui vẻ nhất, giá trị nhất đến với các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ và chia sẻ nội dung đó cho nhiều người.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button